top of page
BrainReaction

"Omia voimavaroja hyödyntäen"

ratkaisukeskeisyys

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa perustuu asiakkaan voimavarojen hyödyntämiseen. Keskittyminen asiakkaan itse asettamiin tavoitteisiin motivoi häntä ja synnyttää toiveikkuutta ja uskoa ongelmien ratkaisemiseen yhteistyössä muiden asiaan liittyvien tahojen kanssa.

Ratkaisukeskeinen työskentely perustuu yksinkertaiseen ajatukseen; "Se lisääntyy mihin kiinnitämme huomiota". Auttamistulokset paranevat, kun mukaudumme asiakkaan toiveisiin sen sijaan että edellyttäisimme hänen mukautuvan meidän toiveisiimme. Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä oppilas otetaan mukaan tavoitteiden ja keinojen suunnittelemiseen ja tulosten arviointiin. Asiakkaat sitoutuvat ongelmanratkontaan, jos heidän mielipiteistään ja mieltymyksistään kiinnostutaan, niitä arvostetaan ja ne liitetään osaksi muutosprosessia.

Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä pyritään myös vähentämään ongelmatilanteisiin liittyvää stressiä ja synnytetään ja vahvistetaan toiveikkuutta toivotun ja halutun muutoksen aikaansaamisen suhteen.

Parhaimmillaan ratkaisukeskeinen valmennus tuottaa asiakkaalle kokemuksen:

• Kuulluksi ja ymmärretyksi tulemista

• Toiveikkaammasta suhtautumisesta tulevaan

• Elämäntilanteeseen liittyvän stressin vähenemistä

• Oman toimijuuden vahvistumista ja lisääntymistä

• Uuden näkökulman löytymisestä haastavaan tilanteeseen

• Edistymisen tunteen vahvistumisesta

• Myönteisestä yhteistyöstä valmentajan kanssa

Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa on tutkittu paljon tieteellisesti. Esimerkiksi The American Journal of Family Therapy julkaisi tammikuussa 2022 tutkimuksen ratkaisukeskeisen lyhytterapian vaikuttavuudesta ja tuloksista (SFBT-Solution-focused Brief Therapy). Tutkimuksessa pureuduttiin 251 julkaistuun tutkimukseen SFBT:n vaikuttavuudesta. Suurimmassa osassa tutkimuksista (86,3%) todennettiin SFBT:n positiivisista vaikutuksista. Tutkimusdataa kerättiin laajasti mm. psykoterapiasta, valmennuksesta, kouluista ja korkeakouluista, lastensuojelusta, sekä yhteisöjen ja organisaatioiden parista.

vaikuttavuus

Aleksi Ahola

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. ​

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide.

BrainReaction
BrainReaction
Brainreaction

MITÄ TULEE TILALLE KUN ONGELMA POISTUU? MIKÄ ON SINUN MUUTOSTOIVEESI?

Braireaction

Aleksi Ahola

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. ​

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company. Talk about your team and what services you provide.

bottom of page